Get Adobe Flash player
Glava båtklubb
Glava båtklubb
Glava båtklubb
Glava Motorbåtklubb
Glava Motorbåtklubb
Glava båtklubb
Glava båtklubb

Mattias Aronius

Årsmöte 2020

Välkommen till årsmöte i Glava båtklubb,
Semnebyns bygdegård 19 april kl. 18.00
styrelsen

Medlemsutskick 2020

Glava båtklubb
Arbetsdag i hamnen, 23 maj INSTÄLLD p.g.a Coronapandemin, nytt datum kommer senare.
Obligatorisk närvaro för båtplatsinnehavare.
Ej närvaro debiteras med 300 kr. Vid otjänlig väderlek kan arbetsdagen komma att flyttas. Styrelsen beslutar detta och meddelar på hemsidan och Facebook, Glava Båtklubb.
Medtag lämpliga handverktyg, gärna röjsåg då ett större stycke skall röjas.
Årsmötesprotokollet kommer att finnas på www.glavabatklubb.se
prenumerera gärna på hemsidan, då får ni meddelande när något nytt kommer in.

Avgifterna för 2020
Skall vara betalda senast 14 juni. Är inte båtplatsavgiften betald detta datum kommer platsen att förverkas, se ordningsregler under fliken Hamnen.
Klubbens bankgiro: 801-0431
IBAN: SE6980000843190530652981
BIC: SWEDSESS

Arbetsdag 2019.

Obligatorisk arbetsdag i hamnen Bergsviken lördagen den 18/5 kl 09.00,
översyn bryggor, städning, slyröjning mm.
som vanligt grillar vi korv, Välkomna.

Det Senaste
Prenumerera via epost

Skriv din email address för att prenumnenera

Gör som 15 andra, prenumerera du med.

Copyright © 2015. Glava Motorbåtklubb. All Rights Reserved.