Årsmötesprotokoll 2022

Protokoll fört vid Glava båtklubbs årsmöte 2022-05-28 vid bryggorna i Bergsviken.

 • 1 Mötets öppnande
  Bo Sörensen hälsar välkomna och öppnade mötet.
 • 2 Kallelse till mötet
  Kallelse har skett genom sms-medelande och hemsidan. Kallelsen godkändes.
 • 3 Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes.
 • 4 Val av mötets ordförande
  Bo Sörensen valdes till mötets ordförande.
 • 5 Val av mötets sekreterare
  Per-Erik Aronius valdes till sekreterare för mötet.
 • 6 Val av justerare
  Magnus Rydén och Birger Persson valdes att justera protokollet.
 • 7 Val
  a. Val av ledamöter för två år
  Omval av Cenneth Björmark, Mattias Aronius, Birger Persson och Magnus Rydén.
  b. Val av ordförande
  Bo Sörensen valdes till ordförande på ett år.
  c. Val av revisorer
  Björn Henriksson och Jan Hultberg valdes till revisorer på ett år.
  Till revisorssuppleant valdes Johannes Rydén.
  d. Val av valberedning
  Erik Olsson omvaldes till valberedningen på ett år.
  En vakant plats i valberedningen.
 1. Val av hamnförman
  Tommy Hultberg valdes till hamnförman på ett år.
 2. Val av adjungerad i styresen
  Katarina Ekwall valdes till adjungerad sekreterare i styrelsen.
 • 8 Avgifter
  Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag följande avgifter:
  Medlemsavgift: 150 kr
  Båtplatsavgift:                   600 kr lilla bryggan
  1 200 kr stora bryggorna
  Kranavgift:                        medlem utan båtplats 250 kr
  icke medlem 500 kr / lyft
  Vinteruppställning:        500 kr

Frånvaro vid arbetsdag:  300 kr

 • 10 Övriga frågor
  Eventuellt inköp av bryggor, delar av styrelsen undersöker ev. inköp av en brygga.
 • 11 Avslutning
  Mötet avslutades av ordföranden och medlemmarna påbörjade arbetsdagen med sedvanlig korvgrillning.

 

Vid protokollet:

 

…………………………………………………………………
Per-Erik Aronius

 

Justeras:

 

…………………………………………………………………                 ……………………………………………………………………………
Magnus Rydén                                                                  Birger Persson

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.