Hamnen

Ordningsregler i hamnen.

Styrelsen äger rätt att omdisponera fördelningen av båtplatserna, för att bättre utnyttja
bryggorna avseende båtarnas storlek § 13 2010-04-25.

Styrelsen aviserar plats för säsongen, vid förändring meddelas platsinehavaren på utskick av medlemsavgiften.

Båten skall vara väl förtöjd och avfendrad på ändamålsenligt sätt och med ändamålsenliga material så skada ej uppstår på andra båtar och bryggor.
Båtägaren har själv hela ansvaret för skada som båten kan förorsaka annans egendom samt bryggor och bommar.

Båtplatsavgiften skall betalas inom angiven tid. Om inte så skett förverkas båtplatsen.

Om båtplatsen inte kommer att användas under hela eller delar av säsongen,skall detta anmälas till hamnförmannen. Den kan då hyras ut i andra hand av styrelsen.

Egen andrahandsuthyrning av båtplats är inte tillåten. All vidaruthyrning skall skötas av ansvarig i styrelsen.
Vid egen andrahandsuthyrning förverkas platsen.

Vid lyft med kranen skall båten vara försäkrad. Kranlyft sköts av styrelsen utsedda kranförare.

Hamnförman: Tommy Hultberg E-mail: hultberg.tommy@gmail.com

Ordningsreglerna antagna av Glava båtklubbs årsmöte 2018-04-07